top of page

תאונות אישיות  

TOP מנורה מבטחים

 

תאור סוג הביטוח  -  פוליסת ביטוח תאונות TOP הינה תוכנית פיצוי במקרה של תאונה עם הכיסוי הגבוה בישראל.תאונות מטבען הינן אירוע בלתי צפוי. הן עלולות לקרות לכל אחד בדרכים, בפעילות ספורטיבית או אפילו בבית או ברחוב ולכן חשוב להקדים ולבטח את כל המשפחה.למי מתאימה הפוליסה ?התוכנית מתאימה לילדים החל מגיל 3ולמצטרפים מבוגרים עד גיל 75

 

מה כוללת הפוליסה :

 פוליסת תאונות TOP מבית מנורה מבטחים הינה פוליסה המעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועים תאונתיים בלבד בארץ או בחו"ל:

 

 

 

מוות מתאונהנכות כתוצאה מתאונה שברים כתוצאה מתאונה כוויות כתוצאה מתאונה פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה ( לאחר 2 ימי המתנה)פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה ( לאחר 60 ימי המתנה)

 

 

 

בנוסף, הפוליסה מעניקה כיסוי לשירותים נלווים הנובעים ישירות ממקרי הביטוח שצוינו לעיל:

 

 

 

פינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים בישראל כיסוי לשירותי אח/ות פרטי/ת שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים טיפולי פיזיוטרפיה/רפואה משלימהאביזרים רפואיים - ייחודי למנורה מבטחים !!!טיפולי שיניים משקמים – ייחודי למנורה מבטחים !!!

 

 

 

כיסויים ייחודיים לילדים עד גיל20 :

 

 

 

טיפולים פסיכולוגים /פסיכיאטרים לאחר אירוע קשה פיצוי היעדרות מבחינת מגן או בגרות עקב תאונה פיצוי מיוחד במקרה בו שני ההורים נפטרו כתוצאה מהתאונה

 

 

 

באפשרות המבוטח לבחור חבילת כיסויים בהתאם לצרכיו, מתוך 6 חבילות אפשריות, הנבדלות ביניהן בסכומי הביטוח.

 

 

 

להלן פירוט החבילות למבוטח בוגר/ילד : ( כל הסכומים בש"ח)

 

 

 

כיסוי ביטוחי

חבילה 1(ניתן לרכישה רק לבן/בת זוג)

חבילה 2(ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 3(ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 4( ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 5

חבילה 6

מוות מתאונה

50,000

75,000

100,000

200,000

300,000

400,000

נכות מתאונה

50,000

75,000

100,000

200,000

300,000

400,000

שברים מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

כוויות מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

פיצוי יומי בגין אשפוז עקב תאונה

100

150

200

400

600

800

סיעוד מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

 

 

פרטים נוספים וחשובים:

 

 

 

הפרמיה קבועה לפי גיל הכניסה (לילדים הפרמיה מתקבעת בגיל 21)התוכנית מסתיימת בגיל 80ניתן להצטרף לתוכנית באמצעות טופס הצעה מקוצר הכולל שאלה אחת בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם

 תנאי הפוליסה

 

TOP מנורה מבטחים

 

תאור סוג הביטוח  -  פוליסת ביטוח תאונות TOP הינה תוכנית פיצוי במקרה של תאונה עם הכיסוי הגבוה בישראל.תאונות מטבען הינן אירוע בלתי צפוי. הן עלולות לקרות לכל אחד בדרכים, בפעילות ספורטיבית או אפילו בבית או ברחוב ולכן חשוב להקדים ולבטח את כל המשפחה.למי מתאימה הפוליסה ?התוכנית מתאימה לילדים החל מגיל 3ולמצטרפים מבוגרים עד גיל 75

 

מה כוללת הפוליסה :

 פוליסת תאונות TOP מבית מנורה מבטחים הינה פוליסה המעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועים תאונתיים בלבד בארץ או בחו"ל:

 

 

מוות מתאונהנכות כתוצאה מתאונה שברים כתוצאה מתאונה כוויות כתוצאה מתאונה פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה ( לאחר 2 ימי המתנה)פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה ( לאחר 60 ימי המתנה)

 

 

 

בנוסף, הפוליסה מעניקה כיסוי לשירותים נלווים הנובעים ישירות ממקרי הביטוח שצוינו לעיל:

 

 

 

פינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים בישראל כיסוי לשירותי אח/ות פרטי/ת שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים טיפולי פיזיוטרפיה/רפואה משלימהאביזרים רפואיים - ייחודי למנורה מבטחים !!!טיפולי שיניים משקמים – ייחודי למנורה מבטחים !!!

 

 

 

כיסויים ייחודיים לילדים עד גיל20 :

 

 

 

טיפולים פסיכולוגים /פסיכיאטרים לאחר אירוע קשה פיצוי היעדרות מבחינת מגן או בגרות עקב תאונה פיצוי מיוחד במקרה בו שני ההורים נפטרו כתוצאה מהתאונה

 

 

 

באפשרות המבוטח לבחור חבילת כיסויים בהתאם לצרכיו, מתוך 6 חבילות אפשריות, הנבדלות ביניהן בסכומי הביטוח.

 

 

 

להלן פירוט החבילות למבוטח בוגר/ילד : ( כל הסכומים בש"ח)

 

 

 

כיסוי ביטוחי

חבילה 1(ניתן לרכישה רק לבן/בת זוג)

חבילה 2(ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 3(ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 4( ניתן לרכוש לילדים)

חבילה 5

חבילה 6

מוות מתאונה

50,000

75,000

100,000

200,000

300,000

400,000

נכות מתאונה

50,000

75,000

100,000

200,000

300,000

400,000

שברים מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

כוויות מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

פיצוי יומי בגין אשפוז עקב תאונה

100

150

200

400

600

800

סיעוד מתאונה

10,000

15,000

20,000

40,000

60,000

80,000

 

 

פרטים נוספים וחשובים:

 

 

 

הפרמיה קבועה לפי גיל הכניסה (לילדים הפרמיה מתקבעת בגיל 21)התוכנית מסתיימת בגיל 80ניתן להצטרף לתוכנית באמצעות טופס הצעה מקוצר הכולל שאלה אחת בלבד

 

 

 

 

 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם

 תנאי הפוליסה

 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page