top of page

אודות הקבוצה

המרכז לביטוח משכנתא וכלכלה  נוסד במטרה לתת ייעוץ בלתי תלוי בתחום הכלכלי. משקי הבית נתקלים לעיתים קרובות בהחלטות כלכליות מורכבות ללא כלים מתאימים לבחירה נכונה של הפתרון , הם נאלצים להיעזר בייעוץ של יועצים שמהגדרה אינם אובייקטיבים כגון פקידי הבנקים השונים. החברה מורכבת מצוות יועצים המתמחים בתחום הכלכלי,בבנקאות הפרטית, במשכנתאות, גיוסי הון להשקעות ולעסקים וליווי פיננסי לעסקאות נדל"ן, ביטוח וחסכון פנסיוני, ויעוץ פיננסי כללי. ומטרתם להעניק ייעוץ אישי ואובייקטיבי ללקוחות!

הקבוצה מכילה מגוון רחב של יועצים שונים בתחומים הנ"ל ובמסגרתה פועלות חברות נוספות המובילות בתחום הביטוח והחסכון הפנסיוני, גולדשטיין סוכנות לביטוח, ו MSC בתחום המשכנתאות, שבאמצעותם מקבלים חברי המרכז ייעוץ מקצועי ורחב בתחומיי ההתמחות שבהם מתמחה כל חברה . 

המרכז לביטוח משכנתא וכלכלה  נוסד במטרה לתת ייעוץ בלתי תלוי בתחום הכלכלי. משקי הבית נתקלים לעיתים קרובות בהחלטות כלכליות מורכבות ללא כלים מתאימים לבחירה נכונה של הפתרון , הם נאלצים להיעזר בייעוץ של יועצים שמהגדרה אינם אובייקטיבים כגון פקידי הבנקים השונים. החברה מורכבת מצוות יועצים המתמחים בתחום הכלכלי,בבנקאות הפרטית, במשכנתאות, גיוסי הון להשקעות ולעסקים וליווי פיננסי לעסקאות נדל"ן, ביטוח וחסכון פנסיוני, ויעוץ פיננסי כללי. ומטרתם להעניק ייעוץ אישי ואובייקטיבי ללקוחות!

הקבוצה מכילה מגוון רחב של יועצים שונים בתחומים הנ"ל ובמסגרתה פועלות חברות נוספות המובילות בתחום הביטוח והחסכון הפנסיוני, גולדשטיין סוכנות לביטוח, ו MSC בתחום המשכנתאות, שבאמצעותם מקבלים חברי המרכז ייעוץ מקצועי ורחב בתחומיי ההתמחות שבהם מתמחה כל חברה . 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page