top of page

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא -ביטוח שכל בעל משכנתא מחויב על ידי הבנק הנותן את המשכנתא לרכוש. בנקים המממנים משכנתאות לא יאשרו משכנתא לנכס שאינו מבוטח בביטוח משכנתא או ללווה שאינו מבוטח בביטוח חיים למשכנתא. מטרתו העיקרית של ביטוח משכנתא הוא להבטיח המשך החזר חיובי המשכנתא גם במקרים בהם הלווה לא יכול עוד לעמוד בחיובים או במקרים בהם נגרם נזק חמור למבנה אשר מוציאו מכלל שימוש.

 

חברות ביטוח רבות מציעות מגוון רחב של תכניות ביטוח למשכנתא הכוללות ביטוח חיים למשכנתא, ביטוח מבנה, ביטוח דירה, הרחבות ביטוחיות שונות וכדומה.

 

מה ההבדל בין כל אחד מהביטוחים וכיצד ניתן לבחור ביטוח משכנתא באופן הנכון ביותר?

 

מה ההבדל בין ביטוח דירה לביטוח מבנה?

 

ביטוח מבנה למשכנתא הינו ביטוח חובה הנדרש על ידי הבנקים השונים לפני מתן המשכנתא. מטרתו של ביטוח המבנה היא להבטיח כיסוי שווי הדירה הממושכנת והחזר חיובי המשכנתא גם במקרים של נזקים חמורים לדירה אשר מוציאים אותה מכלל שימוש. נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מרעידת אדמה, פגעי מזג אוויר קשים, שירפה וכדומה צריכים להיות מפורטים בביטוח המבנה כמקרים בהם יהיה כיסוי במסגרת ביטוח מבנה.

 

ביטוח דירה הוא בדרך כלל הרחבה של חברת הביטוח למבוטח הרוכש פוליסת ביטוח מבנה. למרות שרכישת ביטוח דירה אינה מוגדרת כחובה על ידי הבנקים בתנאי קבלת המשכנתא, רבים מבעלי הבתים בוחרים לרכוש פוליסת ביטוח דירה וביטוח תכולת דירה על מנת להרחיב את הכיסויים המוענקים במסגרת ביטוח המבנה. במסגרת ביטוח דירה וביטוח תכולת דירה יכול בעל הנכס להבטיח כיסוי עבור חפצים ורהיטים בעלי ערך הנמצאים בדירה מפני נזקים כתוצאה משריפה, שיטפון, פריצות, גניבות וכדומה.הרחבות לביטוח חיים ביטוח חיים למשכנתא הוא ביטוח חובה הנדרש על ידי הבנקים השונים המעניקים משכנתא כתנאי לאישור ההלוואה.

 

מה מטרת ביטוח חיים בביטוח משכנתא ?


מטרתו העיקרית של ביטוח משכנתא היא להבטיח כיסוי המשכנתא במקרה של פטירת אחד הלווים. במקרה כזה, חברת הביטוח תשלים את יתרת תשלומי המשכנתא לבנק המממן והבעלות על הנכס תעבור לרשות יורשי הלווה ללא התחייבויות של משכנתא.

 

חברות משכנתא רבות מעניקות הרחבות של ביטוח חיים למשכנתא העומדות לרשות בחירתו של הלווה. במסגרת ההרחבות מפורטים מצבים נוספים בהם חברת הביטוח תסייע במימון החזרי תשלומי המשכנתא כמו במצבים של נכות לצמיתות, מצבים של גילוי מחלה קשה אצל אחד הלווים וכדומה. רכישת הרחבות של ביטוח חיים למשכנתא היא רשות אולם לווים רבים בוחרים לרכוש את הכיסויים על מנת להבטיח כיסוי נרחב יותר.

 

כיצד לבחור חברת ביטוח?

 

חברות הביטוח השונות מציעות מגוון רחב של פוליסות בעלות מרכיבים שונים של ביטוח משכנתא הכוללים ביטוח חיים למשכנתא, ביטוח דירה וביטוח דירה עם סעיפים שונים. לפני רכישת ביטוח משכנתא מומלץ ביותר לערוך סקר שוק בין חברות הביטוח השונות ולהבין את המפרט המדויק של פוליסת הביטוח המוצעת. על ידי סקירת השוק ניתן לבחור במחירים המשתלמים ביותר של פוליסת הביטוח ועל ידי הבנק של מרכיבי הפוליסה ניתן להתאים את הפוליסה לצרכים ולרצונות של בעלי הדירה.למרות שהבנקים השונים מחייבים רכישת פוליסת ביטוח משכנתא בסיסית למדי, בעלי דירות רבים בוחרים בביטוח חיצוני שלעיתים זול יותר, ובנוסף ניתן להרחיב את הכיסויים של פוליסת הביטוח על מנת להבטיח כיסויים נרחבים במקרים קיצוניים.

 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page