top of page

ביטוח דירה

 

                                 

 

 

 

ביתו של האדם הוא בדרך כלל הרכוש היקר ביותר של המשפחה, לכן חשוב במיוחד להגן עליו מפני סכנות לנזק לתכולת או מבנה הדירה.    

 

 

פריצה או גניבה - אירועים שלצערנו קורים. רמת פשעי הרכוש נמצאת במגמת עליה. על פי פרסומי המשטרה, בשנים האחרונות נפרצות בת"א בין 10-15 דירות לכל 1,000 תושבים.

 

 

שריפות - שריפה הינה אחד מהסיכונים ההיסטוריים המאיים על רכוש וגוף, לכן אחד הכיסויים הבסיסיים ביותר בפוליסת הביטוח הינו כנגד נזקי שריפה או עשן.
 

 

נזקי צנרת- כשצינור בדירה נסדק או מתפוצץ, הנזק הוא כפול. ראשית קיימת העלות של תיקון הצינור והקיר, הרצפה או התקרה. הנוזלים גורמים בדרך כלל לנזקים נוספים גם לתכולת הדירה. יתר על כן, במקרים מסוימים נגרם נזק לדירת השכנים.

 

 

כיסוי לרעידת אדמה - בשנת 1999 אירעו לפחות 3 רעידות אדמה בדירוג של מעל 7 בסולם ריכטר (טורקיה, יוון ולוס אנג'לס). מדינת ישראל, שהשבר הסורי-אפריקאי עובר לאורכה אינה "מחוסנת" כנגד רעידת אדמה (כפי שכבר חווינו בישראל 2004).  
 

 

שירותי חירום לבית - שירותי "עזרה ראשונה" במקרי חירום כמו תקלת חשמל, פתיחת דלת שננעלה או שירותי אינסטלציה דחופים. 
 

 

ביטוח צד שלישי - לא רבים מודעים לחשיבותו הגדולה. הפוליסה שלנו מכסה את כל בני המשפחה גם מחוץ לדירה (בכל שטח מדינת ישראל). לדוגמא, נפילת חפץ מהדירה שלנו (עציץ למשל) הפוגע ברכוש או בגוף של אדם אחר.
כאן קיימת לאדם האחר (הנקרא בשפה המשפטית – צד ג') עילה לתביעה נגדנו. דוגמא נוספת, בעלי חיים ביתיים שגרמו לנזק. 
 

 

ביטוח חבות מעבידים - החוק מחייב אותנו לשלם למוסד לביטוח לאומי עבור "העוזרת", עבור "המטפלת" ו"הגנן" או כל אחד מעובדי משק הבית. למרות זאת במקרה שאחד מעובדים אלה נפגע, הוא רשאי (ובהרבה מקרים יעשה כך) להגיש תביעה כנגד המעסיק, בסכומים הגבוהים בהרבה מאלה ששולמו לו ע"י המוסד לביטוח לאומי. גבול האחריות לפרק זה הינו 1,500,000$ למקרה.

 


האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה 

ביטוח דירה

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page