top of page

פנסיה וביטוח 

גולדשטיין סוכנות לביטוח הוקמה ע"י יפעת ורז גולדשטיין והיא פעילה בענף החל משנת 1990. הסוכנות רכשה לעצמה במהירות מעמד של סוכנות מקצועית בעלת שם ומוניטין בענף.

 

בשנת 2003 הוקמה  יפעת סוכנות לביטוח (2003) בע"מ, במטרה להעמיק את מערך התנאים הסוציאליים הפנסיוניים והחדרת מכשירים פיננסים מתקדמים לקבוצה. 

עובדי הסוכנות מתמחים בכל ענפי ביטוחי הרכוש והפרט, ביטוחי הבריאות והסיעוד, ביטוחי החיים והתכנון הפנסיוני, קופות גמל וקרנות השתלמות.

הסוכנות אשר נחשבת כמובילה במקצועיותה ובהיקף עסקיה, עובדת עם רוב חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות השתלמות, וקרנות פנסיה, מתוך מטרה להגדיל את היקף המוצרים המוצעים ללקוחותיה ולענות לכל צרכיהם הביטוחיים

 

הסוכנות חברה בלשכת סוכני הביטוח

 

 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page