top of page

ביטוח רכב

ביטוח זה מבטיח לך כיסוי מפני הסיכונים שכלי רכבך חשוף להם כגון : גניבה, תאונה ופגיעה ברכוש של צד שלישי.  ביטוח זה מורכב משני כיסויים: לרכב עצמו ולנזקי רכוש שהרכב גורם לצדדים שלישיים.

 

עיקרי הביטוח :

 

ביטוח מקיף הכולל:

 

התנגשות, התהפכות, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, כל נזק שארע תוך כדי גניבה ובעת ניסיון לגניבה, שטפון, סערה ומעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מטעמו.

גם בביטוח זה אנו נוקטים בשיטת תעריף דיפרנציאלי, המשתנה לפי גיל הנהג, מס' הנוהגים ברכב, ניסיון תביעות ו-וותק נהיגה.

 

ביטוח צד שלישי כולל:

 

ביטוח זה מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקי רכוש שגרם לצד שלישי, אך אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכב המבוטח עצמו.

 

 

  

 

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם

תנאי הפוליסה

 

ביטוח רכב

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page