top of page

ביטוח מנהלים 

ביטוח מנהלים 

ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי לתוכנית ביטוח חיים המיועדת לשכירים כחלופה לביטוח פנסיוני - הפרמיה לתוכנית משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, ומורכבת משלושה רכיבים: תגמולי עובד, הפרשת מעביד לתגמולים, הפרשת המעביד לפיצויי פיטורים. פעמים רבות נלווה לתשלומים אלה תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, על ידי המעביד, או על ידי המעביד והעובד.

 

ביטוח מנהלים, ככל ביטוח חיים, מקנה לשאיריו של העובד תשלום במקרה של מותו. כן הוא מקנה לעובד סכום שיינתן לו לעת זקנה, לאחר פרישתו מעבודה. כאשר התוכנית כוללת גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, היא מחסה גם את הסיכון של נכות. מבנה ההפקדות המקובל ברוב תכניות ביטוח החיים הוא 5% מרכיב תגמולי עובד, 5% מרכיב תגמולי מעביד, 8.33% מרכיב  פיצויים ובנוסף עד 2.5% לרכישת כיסוי מפני אובדן כושר עבודה.

 

עד לסוף שנת 2007 ניתן היה לחסוך בביטוח מנהלים בשני מסלולים:

 

מסלול הוני, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח (מוות, זקנה או נכות) בסכום אחד.

 

מסלול קצבתי, במסגרתו ניתנו כספי הביטוח, בעת קרות מקרה הביטוח, בתשלומים חודשיים למשך כל חיי המבוטח.

 

החל משנת 2008 בוטלה האפשרות להפקיד במסלול ההוני בכל סוגי הביטוח הפנסיוני, וביטוח מנהלים בכלל זה.

 

החל משנת 2013 בוטלה האפשרות לקבל הבטחת קיצבה


 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page