top of page

טיפים ללקיחת משכנתא

בכדי לקבל משכנתא יש לדאוג מראש שבנק למשכנתאות קודם כל מוכן לבצע את המימון, בכדי להימנע ממצב של הפרת חוזה רכישה.

 

סכום המשכנתא הכולל רצויי שיהיה מקסימום עד 75% משווי הנכס  בדירה ראשונה ,  מקסימום 70% בשיפור דיור ומקסימום 50% בדירה שניה. 

 

חשוב שגובה ההחזר החודשי לא יעבור 30% מההכנסה של שני בני הזוג, אנו ממליצים לרב לא לעבור 25% מההכנסות בכדי לקחת מקדם בטחון ליכולת ההחזר העתידית, תשלומי המשכנתא בדרך כלל גדלים עם הזמן כתוצאה משינויים במדד או מקפיצות של ריבית הפריים.

 

יש להתייחס לתוכניות העתידיות של המשפחה גם בהיבט השכר וגם בהיבט תכנון המשפחה העתידי כגון מספר ילדים... , ולנסות לחזות את יכולת ההחזר העתידית.

 

לנהל חשבונות עו"ש תקינים ללא החזרים וללא חריגות, תוך התאמת כלכלת משפחה נבונה ומאוזנת. המערכת הבנקאית מתייחסת לאיכות וטיב לקוח בעת אישור המשכנתא.

 

יש להתייעץ עם גורמים מקצועיים ואובייקטיבים (בלתי תלויים ) בבחירת מסלולי המשכנתא שמתאימים למשפחה. חשוב לזכור שלכל מסלול יש יתרונות וחסרונות שצריך לקחת בחשבון.

 

יש לבחור מסלולי משכנתא שניתן יהיה לשנות בעתיד ללא קנסות ובכך לאפשר לשדרג את המשכנתא במידה ויהיה צורך או כדאיות כלכלית בעתיד . יש לזכור שלרוב ממחזרים משכנתא במהלך 10 השנים הראשונות לפחות פעם אחת מסיבות שונות כגון הזדמנויות כלכליות , שיפור דיור, מכירת נכס, פירעון חלקי של המשכנתא כתוצאה מכספים פנויים עתידיים ......

 

לאחר בניית תיק המשכנתא הרצוי, יש לפנות לבנקים השונים ולבצע מכרז ריביות.

יש להתמקח על העלויות הנלוות כגון דמי פתיחת תיק.

 

לאחר החתימה על המשכנתא בבנק הנבחר, אנו נדרשים לביטוח חיים ונכס עם שעבוד לטובת הבנק, גם על הביטוח  ניתן לקבל הצעות נוספות לזו של סוכנות הביטוח שהבנק מפנה, לפנות לסוכנויות ביטוח נוספות במטרה להוזיל את הפרמיה הנדרשת. יש להתייחס לפרמיה הכוללת שנשלם עם השנים ולא רק את התשלום הראשוני שבדרך כלל זול יחסית ומתייקר משמעותית לאחר מספר שנים.   

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page