top of page

מסלולי משכנתא

משכנתא הינה הלוואה , בדרך כלל ארוכת טווח שניתנה למטרת רכישת דירה , וכנגדה אנו משעבדים לטובת הבנק את הדירה עצמה .

 

ישנם מספר מסלולי משכנתא שכיחים :

 

משכנתא צמודה בריבית קבועה – משכנתא בה תשלומים החודשיים וכל יתרת ההלוואה צמודים למדד המחירים לצרכן . במשכנתא זו הריבית נקבעת מראש לכל תקופת ההחזר.

החיסרון הגדול של המשכנתא הנ"ל היא ההצמדה שיכולה להגיע לסכומים נכבדים. ההצמדה מחושבת על כל יתרת החוב ! 

 

משכנתא צמודה בריבית משתנה – משכנתא שגם היא צמודה למדד המחירים לצרכן, אולם הריבית משתנה בתקופות ידועות מראש. בזמן השינוי נקבעת ריבית חדשה ע"פ הכללים שסוכמו מראש. במשכנתא זו בדרך כלל הריבית הראשונית נמוכה יותר מריבית קבועה. כאשר אנו מתכננים פירעון מוקדם וצפויי של משכנתא, כגון קרן השתלמות שמשתחררת במועד ידוע מראש... ניתן לקחת עם נקודת יציאה במועד מתאים.

 

משכנתא צמודה למט"ח – משכנתא בה התשלום החודשי וכל היתרה צמודים למטבע שנבחרה. הריבית נקבעת על בסיס הריבית של אותה המטבע (הלייבור) , עם תוספת שנקבעה מראש.  במשכנתא זו היתרות והתשלומים החודשיים תלויים כל העת בשני המשתנים הנ"ל, כאשר שער החליפין של אותה מטבע עולה , היתרה של המשכנתא גדלה והתשלום החודשי גדל , והפוך. כאשר ריבית הלייבור עולה, עולה התשלום החודשי והפוך כאשר ריבית הלייבור יורדת. משכנתא זו מהווה ספקולציה על המטבעות השונים.

 

משכנתא לא צמודה בריבית פריים – משכנתא בה יתרת הקרן לא צמודה כלל. הריבית משתנה לפי הריבית הפריים הנהוגה באותו חודש (ריבית הפריים הינה נגזרת מריבית בנק ישראל פלוס 1.5% , ריבית שנקבעת כל חודש ע"י נגיד הבנק).  מכאן ברור שיתרת ההלוואה תמיד תרד, אולם התשלום החודשי שמושפע מגובה הריבית , יסבול מתנודתיות ויעלה כאשר ריבית הפריים תעלה ויקטן כאשר הריבית תרד.

 

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה – משכנתא בה הריבית הינה קבועה מראש , ולכן התשלום החודשי ויתרת הקרן ידועים מראש לאורך כל תקופת ההלוואה. הריבית שנקבעת כוללת גם את הנחת עליית מדד המחירים לצרכן . משכנתא זו טובה למי שרוצה לדעת בוודאות מה יהיה גובה התשלומים לאורך כל תקופת ההלוואה, ולהימנע משינויים עתידיים, אולם הריבית גבוהה מראש ומשמשת לבנק פרמיית סיכון שמגלמת את האינפלציה הצפויה בריבית.

 

כמובן ישנם אין סוף שילובים בין המסלולים השונים. הבחירה בין מסלול למסלול ושילובים בניהם , תלויה בגורמים רבים והנחות כלכליות שונות. לכל משכנתא ישנם גורמים נוספים שמשפיעים על התשלומים , שיטות חישוב שונות, עמלות פירעון מוקדם ......

 

בעת לקיחת המשכנתא, שברוב המקרים היא העסקה הגדולה ביותר שהמשפחה לוקחת על עצמה, אנו חותמים בבנק על עשרות עמודים ומסמכים, "שמסבירים לנו את החישובים והמשמעויות של המשכנתא שבחרנו". אנו, יועצי  המשכנתא שלכם , תפקידנו להקל עליכם ולעזור בבחירת המסלול המתאים ביותר עבורכם. לכל משפחה יש צרכים , רצונות, תוכניות עתידיות, כספים שצריכים להשתחרר בעתיד , ומצב כלכלי שונה, ולכן הבחירה בתמהיל המשכנתא היא כמו תפירת חליפה אישית. צריך לזכור שיש הבדל בין תשלום משכנתא ראשוני , לתשלום משכנתא בהמשך .

 

לעיתים ,  ריבית זולה ומפתה, תהיה חלק ממסלול יקר במיוחד !!

 

אנחנו ב פיננסיMSC עוזרים ללקוחותינו לבחור את המשכנתא הזולה ביותר , ולזכור שהריבית  היא רק פרמטר אחד . 

 

בחירה נבונה של מסלולים מתאימים  , תחסוך לנו כסף רב בעתיד.

 

הודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page